Adrese: 18. Novembra ielā 19,
Daugavpils, LV-5401, Latvija

Darba dienās: 8.00 - 19.00
Sestdienās: 9.00 - 14.00
Reģistratūra:
65422153 65422450
Dežūrārsts:
65425151

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DBVC 2017/02
CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45200000-9 (Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi)
Dokumentācija:

Nolikums iepirkumam DBVC- 2017/2
Nolikuma pielikumi *.doc  formātā
DBVC- 2017/2 iepirkuma tehniskā dokumentācija 
Būvdarbu apjomi iepirkumam DBVC- 2017/2  

 

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem 22.12.2017.g. 

Uzvarētāja nosaukums: SIA “LAGRON”
Risinājums:

Lēmums par iepirkuma DBVC 2017/2 rezultātu
Paziņojums par pieņemto lēmumu SIA “BORG”
Paziņojums par pieņemto lēmumu SIA “LAGRON”
Paziņojums par pieņemto lēmumu PS “VIORS”
Iepirkuma līguma kopija
Iepirkuma procedūras ziņojums
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nacionālais veselības dienests
vmnvd.gov.lv
+371 80 00 12 34
Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis
+371 66 01 60 01
Ātrā palīdzība
113
Nacionālais veselības dienests
Latgales nodaļa
+371 65 42 22 36