Adrese: 18. Novembra ielā 19,
Daugavpils, LV-5401, Latvija

Darba dienās: 8.00 - 19.00
Sestdienās: 9.00 - 14.00
Reģistratūra:
65422153 65422450
Dežūrārsts:
65425151

Cenrādis

Pamatojoties uz 2013.gada 27.maija Daugavpils pilsētas domes Rīkojumu Nr.285 „Par metodiskajiem norādījumiem maksas pakalpojumu cenu aprēķināšanas principiem Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” un MK Noteikumiem 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un samaksas kārtība” centrs pārskata maksas pakalpojumu cenrādi. Maksas pakalpojumu cenas ir aprēķinātas atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības metodiskajiem norādījumiem. Kapitālsabiedrība pakalpojumu cenu aprēķina, sākotnēji nosakot katra pakalpojuma pašizmaksu un pieskaitot pievienoto vērtību jeb peļņu. Kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu cenai ir jānosedz kapitālsabiedrības pastāvīgas izmaksas un jānodrošina pakalpojuma realizācijas rentabilitāte vismaz 5 % apmērā. 

SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis spēkā ar 18.03.2021.
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs" pieauguša pacienta līdzmaksājumu apmērs no 2020. gada 1. janvāra.
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs" no pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas. 
No Valsts budžeta līdzekļiem nodrošinātie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem. 
No Valsts budžeta līdzekļiem nodrošinātie veselības aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem. 

 

Nacionālais veselības dienests
vmnvd.gov.lv
+371 80 00 12 34
Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis
+371 66 01 60 01
Ātrā palīdzība
113
Nacionālais veselības dienests
Latgales nodaļa
+371 65 42 22 36