Adrese: 18. Novembra ielā 19,
Daugavpils, LV-5401, Latvija

Darba dienās: 8.00 - 19.00
Sestdienās: 9.00 - 14.00
Reģistratūra:
65422153 65422450
Dežūrārsts:
65425151

Dokumenti

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu:

Dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi:

Kapitālsabiedrības vispārīgie stratēģiskie mērķi:

Kapitālsabiedrības noteikumi un kārtības:

Atalgojuma politikas principi:

Informācija par organizatorisko struktūru: 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi: 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti:

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:

Neauditēti starpperiodu pārskati:

Auditēts gada pārskats:

Informācija par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalību citās sabiedrībās):

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas domei, reģ. Nr. 90000077325, pieder 635 470 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, ka arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem:

2014. – 2017.gados ziedojumus (dāvinājumus) nebija;
2018.gadā ziedojumus (dāvinājumus) nebija.

Statūti

Informācija par valdes locekli

Privātuma politika 

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

Nacionālais veselības dienests
vmnvd.gov.lv
+371 80 00 12 34
Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis
+371 66 01 60 01
Ātrā palīdzība
113
Nacionālais veselības dienests
Latgales nodaļa
+371 65 42 22 36